Wyniki badań nad Ostropestem plamistym

Właściwości Ostropestu mają solidne podstawy naukowe. Liczne dowody świadczą o tym, że wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę i leczy jej uszkodzenia, regenerując komórki i duże fragmenty tkanki wątrobowej.

Większość badań przeprowadzono w Niemczech, gdzie Ostropest jest oficjalnie uznany za lek pomocniczy w leczeniu marskości wątroby i stanów przewlekłego zapalenia tego organu. Jest on wart uwagi jako środek, który pomoże uniknąć katastrofy mogącej spotkać Twoją wątrobę w wyniku zagrożeń związanych ze specyfiką współczesnego życia. Zioło to daje nadzieję na uzdrowienie, nawet wtedy, kiedy sytuacja jest już groźna.

Wątroba uszkodzona alkoholem i lekami

W jednym ze starannie przeprowadzonych badań (z podwójnie ślepą próbą) wzięło udział 116 osób z uszkodzeniami wątroby spowodowanymi nadużywaniem alkoholu. Pacjentom podawano codziennie 420 mg wyciągu z ostropestu. Lecznicze efekty działania zioła pojawiły się w ciągu dwóch tygodni - dowiodły tego korzystne zmiany w poziomie enzymów wątrobowych, który jest wyznacznikiem poziomu zatrucia komórek wątroby. Badani zauważyli poprawę już po 7 dniach.
Badacze konkludują: Ostropest pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie wątroby i złagodzić przebieg choroby
W trakcie badań przeprowadzonych w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym we Włoszech 60 kobietom podawano 400 mg wyciągu z Ostropestu 2 razy dziennie przez okres 3 miesięcy. U wszystkich zaobserwowano złagodzenie objawów uszkodzenia wątroby, będących skutkiem stosowania leków psychotropowych (pochodnych fenotiazyny i butyrofenonu) przez okres przynajmniej 5 lat.

Silymarin, the antioxidant component and Silybum marianum extracts prevent liver damage
pol. Sylimaryna, składnik przeciwutleniający i ekstrakt z Silybum marianum zapobiega uszkodzeniom wątroby
» http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.7801&rep=rep1&type=pdf »

Zatrucie chemikaliami u osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Spośród 200 węgierskich robotników, pracujących w fabryce chemicznej od 5 do 20 lat i narażonych na działanie toluenu i ksylenu, 50 miało objawy uszkodzenia wątroby. Podzielono ich na dwie grupy. Przez 30 dni podawano wyciąg z Ostropestu jedynie pierwszej grupie. Testy badające czynności wątroby wykazały zdecydowaną poprawę u osób stosujących ten ziołowy środek.

Ostropest plamisty. Ziele odporne na skażenia!

Bardzo interesujące badania przeprowadzone w latach 1989 - 1993 przez V. Zheljazkova i S. Nikolova dotyczą odporności Ostropestu na zatrucia przemysłowe, także metalami: kadmem, ołowiem, cynkiem i miedzią. Naukowcy zasadzili Ostropest w kilku obszarach zatrutych przez hutę kadmem, ołowiem, miedzią, manganem i cynkiem - zanieczyszczone były zarówno ziemia, jak i powietrze. Część roślin zasadzono w doniczkach z ziemia zatrutą przez te samą fabrykę, natomiast hodowano je w miejscu, gdzie powietrze było czyste.

Wyniki okazały się bardzo ciekawe. Ostropesty rosnące w promieniu 800 metrów od fabryki miały tylko o 16% zmniejszona liczbę nasion (w porównaniu do roślin kontrolnych, które rosły 10 km dalej). Ostropesty rosnące 3 km dalej miały o 11% zmniejszoną liczbę nasion (w por. do Ostropestu kontrolnego). Rośliny hodowane w w doniczkach z ziemią pobraną 800 metrów od huty miały o 13% mniej nasion w porównaniu do próbki kontrolnej. Rośliny rosnące w ziemi pobranej 3 i 6 km od huty w ogóle nie zmniejszyły ilości nasion.

Najważniejsze jest jednak to, że żadna z roślin, nawet te rosnące bezpośrednio w okolicach huty, nie wykazywały innych objawów wpływu obecności metali ciężkich poza zmniejszoną ilością nasion. Zawartość sylimaryny i tłuszczu w nasionach nie zmniejszyła się w ogóle - nawet w wyniku działania najbardziej trujących czynników. Co więcej, ani sylimaryna, ani tłuszcze nie były w najmniejszym stopniu zatrute żadnymi metalami. Świadczy to o ogromnej odporności Ostropestu i wielkich możliwościach leczniczych tego zioła.

Marskość i przewlekłe zapalenie wątroby

Trwające ponad trzy miesiące badanie z udziałem 67 pacjentów z chronicznym zapaleniem wątroby, wątrobą uszkodzoną z powodu zatrucia dróg żółciowych wykazało, iż zażywanie tego ziela poprawia funkcjonowanie wątroby. Badanie to wykazało również, że pacjenci z marskością wątroby z powodu nadużywania alkoholu mieli znacznie dłuższą przeżywalność po używaniu tego zioła.

Źródło » S. Talalaj, Silybum marianum. National Herbal Association of Australia, Sydney 1985

Zatrucie muchomorem sromotnikowym

Doświadczenia z alfa-amanityną i falloidyną (znajdują się w muchomorze sromotnikowym i są jednymi z najsilniejszych toksyn dla wątroby) wykazały, że sylimaryna potrafi ochronić przed ich niszczycielskim wpływem i zregenerować wątrobę.

O tym, że Ostropest jest skuteczny, naukowców przekonało także to, że uratował przed śmiercią wielu ludzi, którzy zatruli się muchomorami. W 1981 roku niemiecki naukowiec Vogel z uniwersytetu w Monachium przeprowadził doświadczenie z udziałem pacjentów z Niemiec, Austrii, Włoch, Szwajcarii i Francji. Wszystkim osobom, w uzupełnieniu terapii konwencjonalnej podano w zastrzykach aktywne substancje z Ostropestu plamistego.

Doktor Vogel z zachwytem oceniał efekty eksperymentalnej kuracji jako zdumiewające i spektakularne. Wskaźnik umieralności osób, które uległy zatruciu muchomorami, wynosi zwykle 30 do 40%. Ostropest plamisty zredukował liczbę ofiar do 0! Żaden z pacjentów nie umarł, mimo, że ofiary zatrucia najczęściej zaczynają być leczone dwa do trzech dni po spożyciu trujących grzybów.
Oznacza to, że Ostropest wpływa na cyrkulację trucizn w komórkach wątroby, chroni je przed dalszymi uszkodzeniami i regeneruje komórki już uszkodzone.

Cukrzyca typu 2

Ostropest ma korzystny wpływ na poprawę profilu glikemicznego. 4-miesięczne leczenie sylimaryną (ekstrakt z nasion ostropestu, 200mg 3x dziennie) znacząco obniżył stężenie HbA1c (glikohemoglobina) i poziom glukozy we krwi na czczo u 51 pacjentów z cukrzycą typu 2. Dodatkowe efekty terapeutyczne to obniżenie poziomów cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów i enzymów wątrobowych SGOT (Aminotransferaza asparaginianowa, AST) i SGPT (Aminotransferaza alaninowa, ALT), nieznaczny spadek wagi oraz obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego.

The Efficacy of Silybum marianum (L.) Gaertn. (Silymarin) in the Treatment of Type II Diabetes: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Clinical Trial
pol. Skuteczność Silybum marianum (L.) Gaertn. (Sylimaryna) w leczeniu cukrzycy typu II: Randomizowana próba kliniczna, podwójnie ślepa i z kontrolowanym placebo
» https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Fallah_Huseini/publication/6723243_The_efficacy_of_Silybum_marianum_L_Gaertn_Silymarin_in_the_treatment_of_type_II_diabetes_A_randomized_double-blind_placebo-controlled_clinical_trial/links/571732ff08ae497c1a570cc8.pdf »

Nowotwory

Rak prostaty

Milk Thistle and Prostate Cancer: Differential Effects of Pure Flavonolignans from Silybum marianum on Antiproliferative End Points in Human Prostate Carcinoma Cells
pol. Ostropest plamisty i rak prostaty: Efekty różniczkowe czystych flawonolignanów z Silybum marianum na antyproliferacyjne punkty końcowe w ludzkich komórkach raka prostaty
» http://www.medicinabiomolecular.com.br/biblioteca/pdfs/Cancer/ca-3256.pdf »

Ogólne zalecenia dalszych badań właściwości przeciwnowotworowych Sylimaryny z 2007

Aktualne dane eksperymentalne sugerują, że sylimaryna jest obiecującym czynnikiem zapobiegającym nowotworom, wspomagającym leczenie onkologiczne i zmniejszającym toksyczność jatrogenną. Należy jednak zachować ostrożność podczas używania jej z radioterapią, ponieważ może potencjalnie chronić guz i/lub inicjować interakcje farmakokinetyczne z konkretnymi chemioterapiami metabolizowanymi przez enzymy CYP. Ze względu na promocje regeneracji tkanek np. w wątrobie i jej potencjalną aktywność estrogenową mogą teoretycznie promować wzrost niektórych nowotworów. Dalsze badania kliniczne są wymagane przed ogólnymi zaleceniami.

Future Directions for Research on Silybum marianum for Cancer Patients
pol. Przyszłe kierunki badań nad Silybum marianum dla pacjentów onkologicznych
» http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1534735407301566 »

Klasyfikacja zastosowań terapeutycznych ostropestu wg Klinki Mayo

Klinika Mayo klasyfikuje zastosowanie ostropestu plamistego według przeprowadzonych do tej pory badań i ich wartości naukowej. Stan na 24.04.2016
 • B - Wystarczające dowody naukowe dla tego zastosowania: marskość wątroby, cukrzyca typu 2, nefropatia cukrzycowa, przewlekłe choroby wątroby (alkohol, wirus)
 • C - Niejasne lub sprzeczne dowody naukowe. Wskazane więcej badań: ostre wirusowe zapalenie wątroby, zatrucie muchomorem sromotnikowym, poprawa statusu antyoksydacyjnego, nowotwory, płodność, zgaga, wysoki cholesterol, uszkodzenia wątroby (leki, toksyny), menopauza, choroby neurodegeneracyjne (stwardnienie rozsiane, Parkinson, Alzheimer), nerwica natręctw, zapalenie kości i stawów, ochrona skóry podczas radioterapii
» http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/milk-thistle/evidence/hrb-20059806 »

Pozostałe źródła:
Meta-analizy badań nad Ostropestem plamistym na PubMed »
• Alternative Medicine Review 4/4 1999. Monograph. Silybum marianum (Milk Thistle) 
» http://www.altmedrev.com/publications/4/4/272.pdf
• University of Maryland Medical Center. Complementary and Alternative Medicine Guide. Milk thistle 
» http://www.umm.edu/health/medical/altmed/herb/milk-thistle

Komentarze

 1. "Pacjentom podawano codziennie 420 mg Ostropestu." Czy nie chodziło tutaj o sylimarynę ? przy założeniu zawartości ~3% sylimaryny w s.m. to nasion wychodzi ~14g dziennie, dobrze myślę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uściślając... wyciągu: "Pacjentom podawano codziennie 420 mg wyciągu z ostropestu" Nie mogę znaleźć źródła tych badań, bo kluczowa jest informacja - co to za wyciąg? Druga sprawa. Niekoniecznie sugerowany przelicznik będzie słuszny - aktualizując powyższy artykuł i czytając badania, gdzieś mi się obiło o oko, że wchłanialność sylimaryny z wyciągu jest wyższa niż ze świeżych nasion, więc tą różnicę także należałoby uwzględnić w przeliczeniu. Gdyby ktoś się przypadkowo podniecił większą biodostępnością sylimaryny z wyciągu, należy pamiętać, że wyciąg to nie kompletne pełne ziarno, więc w dłuższej perspektywie wiadomo co jest korzystniejsze...

   Usuń

Prześlij komentarz

» Zamów Ostropest plamisty » Stosuj » Zdrowiej »

Całe nasiona, ziarna ostropestu »

Najwydajniejszy i najzdrowszy w stałej suplementacji!

Ostropest mielony, w proszku »

Niewskazany! » Więcej »

Sok z ostropestu »

Ostropest w płynie

Olej z ostropestu »

Suplement na zimno i kosmetyk w jednym

Wyciągi, ekstrakty z ostropestu »

Wygodne stosowanie i mocne działanie

Najpopularniejsze artykuły na Ostropest-Plamisty.blogspot.com

Dawkowanie i sposoby przygotowania Ostropestu do spożycia

Wskazania i zastosowanie ostropestu plamistego

Ostropest plamisty. Naturalna rewitalizacja i detoksykacja organizmu. Roślinne wsparcie metabolizmu



DOŁĄCZ DO NAS ↓